Dokumentasi Tertulis sebelum Pustaha Batak

1899

Pada artikel “Menurut Anda, Batak itu Apa?”, penulis mengemukakan sulitnya menemukan dokumentasi dari zaman sebelum abad ke-20.  Diskursus yang berjalan umumnya merupakan reaksi dan revisi atas buku Pustaha Batak tulisan W. M. Hutagalung (terbit pertama kali pada 1926) dan literasi sesudahnya, baik dari penulis lokal maupun oleh penulis luar.

Ternyata, pada 1899 sudah ada bukti tertulis berupa surat yang dikirim kepada Ludwig Ingwer Nommensen (di daerah Batak dikenal sebagai Ingwer Ludwig Nommensen atau I.L. Nommensen), seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara. Pendeta asal Jerman yang dianggap menjadi pendiri gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba yaitu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Adapun isinya adalah sebagai berikut (penulisan huruf kapital dari Penulis)

1899

(Foto kiriman dari Sahat S. Gurning)

Ale Tuan Nomensen, na hubege baritam nasangap do ho jala ho do jumolo tu Tano Batak Rea. Na huida roha ni Gomponi, indang adong rohana naeng marsangap Batak. Ahu ma namandok nuaeng tu ho, sukkun ma jolo Gomponi molo mardenggan nasida sonang ma na so sonang i ra. Dibahen i ma umbahen hutongos surat on tu Tuan i, pardalandalan matua so marujung hata ni nasida padua asa ho dohot au mangula hata i. Molo dung hubege hatam, natutu situtu do on hatangkon, molo diula ho disi, au ma diparaja, paboa ma Guru Heman, Raja Pangantul, ho, au jadi opat hita tu nasida padua. Paboa ma hatam paboahon na manjadi. Tongos ma suratmu tu atu, Pangantul ma mamboan. Botima, jalo ma tabengku godang situtu. Au Raja Parsugadongan mardua ni raja i, sampe sada di imana, sada di au, i ma tanda hutiop hami be nuaeng

Dairi Pearaja, 6 Maret 1899

 

Tulisan lainnya...